---------------- ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ) - Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -------------------

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

ΑΖΙΖΕ ΙRINI (ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)

(ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)

AZİZE İRİNİ


ÖN SÖZ

Birçok istidada sahip olan Azize İrini, Allah’a hizmette kendisini bütünüyle adamıştı. Soydaşları olan İranlılara, İsa Mesih’in saçtığı nurun azametini göstermek için şehit olmuştur.
Azize İrini, İsa Mesih’in öğretilerini, hayatının başından itibaren hedef alıp, putperestlik karanlığını dağıttığı için başarısı da teminat altına alınmıştı. Böylece de kurtuluş yolunu bulmuş olacaktı.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: http://kryptoxristianos.blogspot.com/2008/11/rini.html

........."ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ "...........

ΑΖΙΖΕ ΙRINI (ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)

(ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)

AZİZE İRİNİ


ÖN SÖZ

Birçok istidada sahip olan Azize İrini, Allah’a hizmette kendisini bütünüyle adamıştı. Soydaşları olan İranlılara, İsa Mesih’in saçtığı nurun azametini göstermek için şehit olmuştur.
Azize İrini, İsa Mesih’in öğretilerini, hayatının başından itibaren hedef alıp, putperestlik karanlığını dağıttığı için başarısı da teminat altına alınmıştı. Böylece de kurtuluş yolunu bulmuş olacaktı.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: http://kryptoxristianos.blogspot.com/2008/11/rini.html