---------------- ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ) - Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -------------------

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

ΑΖΙΖΕ ΕFFIMIA (AΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ)


ÖN SÖZ

Azize ve büyük din şehidi Effimia’nın tüm hayatı, sahte putperest tanrılarına yapılan tapınma hatasına ve putlara karşı mücadele ederek geçmiştir. Hıristiyanlık dini için şehit olup, çeşitli işkencelere tâbi tutulduktan sonra, ki bu işkencelerden her zaman galip geliyordu; sonunda mübarek ruhunu, küçük yaşlarından beri sevdiği İsa Mesih’in ellerine teslim etti.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: http://kryptoxristianos.blogspot.com/2008/11/ffimia.html

........."ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ "...........

ΑΖΙΖΕ ΕFFIMIA (AΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ)


ÖN SÖZ

Azize ve büyük din şehidi Effimia’nın tüm hayatı, sahte putperest tanrılarına yapılan tapınma hatasına ve putlara karşı mücadele ederek geçmiştir. Hıristiyanlık dini için şehit olup, çeşitli işkencelere tâbi tutulduktan sonra, ki bu işkencelerden her zaman galip geliyordu; sonunda mübarek ruhunu, küçük yaşlarından beri sevdiği İsa Mesih’in ellerine teslim etti.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: http://kryptoxristianos.blogspot.com/2008/11/ffimia.html