---------------- ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ) - Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -------------------

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ(σίου ΣΥΜΕΩΝ το Θαυμαστορείτου:

ερά κολουθία πί νοχλήσει ασχρν καί ρυπαρν λογισμν)

Το ωάννη Γ. Θαλασσινο

να πολύ πίκαιρο πνευματικό βιβλίο μέ τόν τίτλο: « πόλεμος τν ασχρν λογισμν» το ωάννη Γ. Θαλασσινο, κυκλοφόρησε πό τίς γνωστές κδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος (Χαβρίου 3, 105 62 θήνα, τηλ. καί Fax 210-32.24.819), τώρα, πού τηλεόραση χει γεμίσει πτικά καί φραστικά μέ τά πόβλητά της τά λληνικά σπίτια καί συνεχίζει νά προσφέρει κάθε εδους βωμολοχία καί ασχρότητα. Τό βιβλίο ατό θά μποροσε νά χαρακτηρισθε ς πλο ντιστάσεως στή λαίλαπα τν ασχρν λογισμν, πού κατακλύζουν τήν ποχή μας, φο στίς σελίδες του συγγραφέας παρουσιάζει μέ εσύνοπτο καί γιοπατερικά τεκμηριωμένο λόγο τόν πνευματικό πόλεμο κατά τν ασχρν λογισμν, γιατί, πως τονίζεται, «χωρίς χνος περβολς, εναι ζήτημα ζως θανάτου διάκριση καί ντιμετώπιση τν βλαπτικν καί ψυχοκτόνων λογισμν». συγγραφική ατή προσπάθεια νισχύεται καί κοσμεται μέ τήν νέκδοτη ς τώρα, καθώς καί διορθωμένη καί μπλουτισμένη πό παλαιούς χειρόγραφους Κώδικες, «ερά κολουθία πί νοχλήσει ασχρν καί ρυπαρν λογισμν» το Στυλίτου σίου Συμεών το Θαυμαστορείτου, πού παρουσιάζεται καί βιογραφεται καί διος. Διαβάστε ατό τό βιβλίο καί θά βρετε τρόπους καί μέσα θεραπείας καί πνευματικά φάρμακα, τά ποα μπορον νά μς βοηθήσουν καί νά μς λυτρώσουν πό τούς ασχρούς λογισμούς, πού πλημμύρισαν τήν ποχή μας.

κδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος, θήνα 2008.

........."ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ "...........

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ(σίου ΣΥΜΕΩΝ το Θαυμαστορείτου:

ερά κολουθία πί νοχλήσει ασχρν καί ρυπαρν λογισμν)

Το ωάννη Γ. Θαλασσινο

να πολύ πίκαιρο πνευματικό βιβλίο μέ τόν τίτλο: « πόλεμος τν ασχρν λογισμν» το ωάννη Γ. Θαλασσινο, κυκλοφόρησε πό τίς γνωστές κδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος (Χαβρίου 3, 105 62 θήνα, τηλ. καί Fax 210-32.24.819), τώρα, πού τηλεόραση χει γεμίσει πτικά καί φραστικά μέ τά πόβλητά της τά λληνικά σπίτια καί συνεχίζει νά προσφέρει κάθε εδους βωμολοχία καί ασχρότητα. Τό βιβλίο ατό θά μποροσε νά χαρακτηρισθε ς πλο ντιστάσεως στή λαίλαπα τν ασχρν λογισμν, πού κατακλύζουν τήν ποχή μας, φο στίς σελίδες του συγγραφέας παρουσιάζει μέ εσύνοπτο καί γιοπατερικά τεκμηριωμένο λόγο τόν πνευματικό πόλεμο κατά τν ασχρν λογισμν, γιατί, πως τονίζεται, «χωρίς χνος περβολς, εναι ζήτημα ζως θανάτου διάκριση καί ντιμετώπιση τν βλαπτικν καί ψυχοκτόνων λογισμν». συγγραφική ατή προσπάθεια νισχύεται καί κοσμεται μέ τήν νέκδοτη ς τώρα, καθώς καί διορθωμένη καί μπλουτισμένη πό παλαιούς χειρόγραφους Κώδικες, «ερά κολουθία πί νοχλήσει ασχρν καί ρυπαρν λογισμν» το Στυλίτου σίου Συμεών το Θαυμαστορείτου, πού παρουσιάζεται καί βιογραφεται καί διος. Διαβάστε ατό τό βιβλίο καί θά βρετε τρόπους καί μέσα θεραπείας καί πνευματικά φάρμακα, τά ποα μπορον νά μς βοηθήσουν καί νά μς λυτρώσουν πό τούς ασχρούς λογισμούς, πού πλημμύρισαν τήν ποχή μας.

κδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος, θήνα 2008.