---------------- ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ) - Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -------------------

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

AZIZ ONUFRIOS (ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ)ON SOZ

Mısır’lı Aziz Onufrios’un hayatı, “İsa Mesih’e göre hayat”ımıza bol ışık saçmaktadır. Gökyüzüne has ışık kaynamakta, Tanrι ile Hıristiyanlar arasındaki gerçek ilişkiyi ortaya çıkarmakta olan bir ışık. Baba ile çocuklar arasındaki ilişki.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: http://kryptoxristianos.blogspot.com/2008/12/aziz-onufrios.html

........."ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ "...........

AZIZ ONUFRIOS (ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ)ON SOZ

Mısır’lı Aziz Onufrios’un hayatı, “İsa Mesih’e göre hayat”ımıza bol ışık saçmaktadır. Gökyüzüne has ışık kaynamakta, Tanrι ile Hıristiyanlar arasındaki gerçek ilişkiyi ortaya çıkarmakta olan bir ışık. Baba ile çocuklar arasındaki ilişki.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: http://kryptoxristianos.blogspot.com/2008/12/aziz-onufrios.html