---------------- ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ) - Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -------------------

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

28 Μαρτίου

Ο Άγιος Ηρωδίων

O Ἅγιος Ἠρωδίων, ἀνῆκε στὸ κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου. Μετὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος ἀφοσιώθηκε στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὑπῆρξε συνεργάτης τῶν 12 Ἀποστόλων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου.
Μετὰ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ ἀπόστολου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου, στὴν ἐκκλησία τῆς Πάτρας ἐπίσκοπος ἔγινε ὁ Ἠρωδίων. Ἀπὸ τὴ νέα του θέση ἔδειξε ὅλες τὶς ἀρετὲς ποὺ τὸν κοσμοῦσαν. Γιὰ τὴ χριστιανική του ὅμως δράση, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες.
Ἀφοῦ τὸν ἔδειραν ἄγρια καὶ τὸν λιθοβόλησαν, στὸ τέλος τὸν ἔσφαξαν μὲ τὸν πιὸ ὠμὸ τρόπο. Ἔτσι μὲ μαρτυρικὸ τρόπο ἐπισφράγισε τὴν πίστη του στὸ Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή του Κύριο.

Η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του την 28η Μαρτίου.

Στίχοι
Ρόδον νοητόν ων σαφώς Ηρωδίων, Ξίφει τρυγηθείς, αύθις ανθεί εν πόλω.


........."ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ "...........

28 Μαρτίου

Ο Άγιος Ηρωδίων

O Ἅγιος Ἠρωδίων, ἀνῆκε στὸ κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου. Μετὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος ἀφοσιώθηκε στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὑπῆρξε συνεργάτης τῶν 12 Ἀποστόλων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου.
Μετὰ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ ἀπόστολου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου, στὴν ἐκκλησία τῆς Πάτρας ἐπίσκοπος ἔγινε ὁ Ἠρωδίων. Ἀπὸ τὴ νέα του θέση ἔδειξε ὅλες τὶς ἀρετὲς ποὺ τὸν κοσμοῦσαν. Γιὰ τὴ χριστιανική του ὅμως δράση, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες.
Ἀφοῦ τὸν ἔδειραν ἄγρια καὶ τὸν λιθοβόλησαν, στὸ τέλος τὸν ἔσφαξαν μὲ τὸν πιὸ ὠμὸ τρόπο. Ἔτσι μὲ μαρτυρικὸ τρόπο ἐπισφράγισε τὴν πίστη του στὸ Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή του Κύριο.

Η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του την 28η Μαρτίου.

Στίχοι
Ρόδον νοητόν ων σαφώς Ηρωδίων, Ξίφει τρυγηθείς, αύθις ανθεί εν πόλω.